Keszthely Kistérségi társulás KKTI
Bókaháza
Esztergályhorváti
Gétye
Gyenesdiás
Karmacs
Keszthely
Sármellék
Szentgyörgyvár
Vállus
Várvölgy
Vindornyafok
Vindornyalak
Vonyarcvashegy
Zalaapáti
Zalaszántó
Zalavár
Összes település
Keszthely Kistérségi társulási Iroda
Keszthely társulásspacerSZSZKspacerValcum Nkft.spacerLeaderspacerKözkincsspacerActive Ageing AT-HUspacerEgyütt könnyebb! BLOGspacerCivilfórumspacer

Ma: Konstantin napja van
-

2019 Május

+
VHKSzCsPSzo
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Ugrás a mai napra

Támogatók

AT-HU.NET

EU REGIONAL POLICY

banner

Belterületi csapadék- és belvízelvezetés / DAOP-2009-5.2.1.A, DDOP-2009-5.1.5.B, ÉAOP-2009-5.1.2.D2, ÉMOP-2009- 3.2.1.C, KDOP-2009-4.1.1.E, NYDOP-2009-4.1.1.B

printerfriendly

2009. június 7. 17:00:51

 
Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő: 2009.09.20, 2009.10.09, 2009.10.14, 2009.10.15
Érvényes: 2009.10.15
Tárgymutató: csapadék- és belvízelvezetés, belterületi
Pályázhat: - helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti települési önkormányzatok, (KSH 321)
- a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. CXXXV. törvény szerinti jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások (KSH 364)
A kiíró(k) adatai
 

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ
a
DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM
Belterületi csapadék- és belvízelvezetés
DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM
Települési bel- és külterületi vízrendezés
ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM
Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések
ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM
Belterületi és térségi vízrendezés
KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM
Települési vízrendezés fejlesztése
NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM
Belterületi vízrendezés
c.
pályázati kiíráshoz
Kódszám:
DAOP-2009-5.2.1.A
DDOP-2009-5.1.5.B
ÉAOP-2009-5.1.2.D2
ÉMOP-2009- 3.2.1.C
KDOP-2009-4.1.1.E
NyDOP-2009-4.1.1.B

A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
A1. Alapvető cél
A komponens célja a települések környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az ár- belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének biztosítása, a további környezeti káresemények megelőzése.
A2. Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a 2009-2010. évben (millió Ft)
DAOP 5.2.1./A: 1200
DDOP 5.1.5. B: 764
ÉMOP 3.2.1. C: 4750
ÉAOP 5.1.2. D2: 3150
KDOP 4.1.1./E: 601
NYDOP 4.1.1./B: 1070
Összesen: 11 535
Jelen kiírás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A3. Támogatható pályázatok várható száma
DAOP 5.2.1./A 6
DDOP 5.1.5. B 12-13
ÉMOP 3.2.1. C 24
ÉAOP 5.1.2. D2 20
KDOP 4.1.1./E 6-8
NYDOP 4.1.1./B 20-22
Összesen 100 - 105 db
B. PÁLYÁZÓK KÖRE
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással):
- helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti települési önkormányzatok, (KSH 321)
- a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. CXXXV. törvény szerinti jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások (KSH 364)
Önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként:
- Magyar Közút Nzrt.
- Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
- Területileg illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok (kivétel Dél-Alföldi régió)
A pályázat benyújtására konzorciumban is van lehetőség.
Amennyiben a pályázat állami tulajdonú országos közutat is érint, a pályázat előkészítésekor egyeztetni szükséges a vagyonkezelő Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal a megfelelő pályázói kör meghatározása érdekében!
Amennyiben a pályázatban országos közutat érintő engedélyköteles tevékenység található, az 1988. I. tv 29.§ (1) alapján konzorciumi partnerként szükséges bevonni a jogszabály szerinti építtetőt!
B1. Székhely
Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező, a B1 pontban meghatározott kedvezményezettek pályázhatnak.
A projekt megvalósulásának helyszíne kizárólag az a régió lehet, ahová a pályázatot benyújtották.
C. A PÁLYÁZAT TARTALMA
C1. Támogatható tevékenységek köre
A pályázat/projektjavaslat keretében kizárólag a jelen pontban meghatározott tevékenységekre, továbbá az Általános Feltételek c. dokumentum C1.2 pontjában meghatározott kötelezően megvalósítandó tevékenységekre lehet támogatást igényelni.
Ezeken túlmenően semmilyen egyéb tevékenység nem támogatható.
Az NFÜ által előírt kötelezően megvalósítandó tevékenységekre vonatkozó előírások az Általános feltételek c. dokumentum C1.2 pontjában találhatóak.
C.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek
Támogatás igényelhető a következő tevékenységekre:
A konstrukció keretében kizárólag a belvíz és/vagy csapadékvíz elöntéssel sújtott települések belterületet védő bel- és külterületi csapadékvíz és/vagy belvíz elvezetési fejlesztései támogathatók.
- Belterületet védő övárok-rendszer, szűrőmezők és egyéb, vízvédelmi szempontból indokolt, a vízelvezető rendszer részét képező műtárgyak, átemelők felújítása, kiépítése
- Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése,
- Belterületet veszélyeztető vízfolyások és belvízcsatornák felújítása, építése
- Árvízcsúcs csökkentő- és záportározók, valamint síkvidéki belvíztározók felújítása, fejlesztése
- Vízgazdálkodási társulatok kezelésében lévő vízfolyásokon a pályázó önkormányzat által megvalósítandó, idegen tulajdonon aktiválható felújítás és/vagy fejlesztési munkák.
- Belterületet védő dombvidéki árvízcsúcs-csökkentő tározók kiépítése, felújítása kizárólag a Dél-dunántúli és Észak-magyarországi régióban
C.1.2 Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek
A pályázat keretében önállóan nem, csak a fenti C1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek:
- előkészítési tevékenységek (kötelezően előírt előzetes tanulmányok, engedélyezési, műszaki, tender és kiviteli tervek készítése),
- A támogatásból létrehozandó létesítmények megközelítéséhez elengedhetetlenül szükséges és indokolt beruházások megvalósítása
- csapadék- és belvízcsatorna-hálózat építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózati sávnak az eredetivel azonos minőségi és mennyiségi paraméterekkel történő helyreállítása.
C.1.3 Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység
A kiírás keretében önállóan nem, csak a C1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
Tájékoztatás és nyilvánosság
A projektgazda a támogatási döntéstől számítva a projekt megvalósítása során az Általános feltételek c. dokumentum C.1.2. pontjában meghatározott módon 125 millió forint, vagy ennél magasabb támogatási összeg esetén az annak mellékletét képező a "Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei" című dokumentumban szereplő III. számú kommunikációs csomagot, 125 millió forintnál alacsonyabb támogatási összeg esetén pedig a IV. számú kommunikációs csomagot köteles megvalósítani.
A projektgazda a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott Arculati Kézikönyvben szereplő "B" típusú hirdetőtáblát, a projektzárást követően pedig "D" típusú emlékeztető táblát köteles elhelyezni a projekt megvalósításának helyszínén/helyszínein.
A kommunikációs tevékenység megkezdése előtt kérjük, vegye fel a kapcsolatot a közreműködő szervezet kommunikációs kollégájával.
A nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek az elszámolható költségek részét képezik.
Projektszintű könyvvizsgálat
Az Általános Feltételek c. dokumentum C1.2 pontjában foglaltak szerint megfelelően megvalósítandó
C2. Nem támogatható tevékenységek köre
Kizárólag a jelen dokumentum C1.1-C1.3 pontjában, valamint az Általános Feltételek c. dokumentum C1.2 pontjában felsorolt tevékenységek minősülnek támogatható tevékenységnek.
Nem támogatható tevékenységek különösen:
- Gépjármű beszerzés,
- Lakóépületek építése, felújítása, átalakítása, valamint a lakóépületek építéséhez kapcsolódó előkészítési munkák,
- Fenntartási (üzemeltetési, pótlási, karbantartási) tevékenységek és ezen tevékenységekhez szükséges eszközök beszerzése
- Szétválasztott csatornarendszer esetében a szennyvíz-elvezető rendszer építése, bővítése, felújítása,
- Közúthálózat átfogó felújítása, burkolat megerősítése, kivéve a csapadék- és belvízcsatorna-hálózat építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózati sávnak az eredetivel azonos minőségi és mennyiségi paraméterekkel történő helyreállítása,
- Olyan kapacitások kiépítése, amelyek későbbi kihasználása a megvalósíthatósági tanulmányban nincs reálisan alátámasztva, illetve általában a megvalósíthatósági tanulmánynak vagy az engedélyeknek meg nem felelő létesítmények kialakítása,
- Külterületi csatornaszakasz rekonstrukciója illetve építése csak abban az esetben támogatható, ha az a belterület védelme szempontjából indokolt és elengedhetetlen, továbbá az adott csatornaszakasz fejlesztésére az ÚMVP-ből támogatás nem igényelhető.
D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK
D.1. Támogatás formája
A Projektgazda működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás).
E. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
E.1. A pályázatok benyújtásának helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon nyújtható be, mind a papír alapú, mind az elektronikus formában való kitöltésnél. A Projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. A Projekt adatlap papír alapú, nyomtatott változatának minden oldalon egyezően tartalmaznia kell a kitöltő program által generált vonalkódot és az ahhoz kapcsolódó karakterláncokat. A Pályázatot oldalszám-hivatkozásokkal ellátott tartalomjegyzékkel, és folyamatos oldalszámozással ellátott formában szükséges benyújtani.
A pályázatot 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat), valamint további 1 elektronikus példányban (CD/DVD lemezen, .xdat formátumban rögzítve), zárt csomagolásban, postai küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a projekt megvalósítás helyszíne alapján meghatározott régió közreműködő szervezetének alábbi címére kell beküldeni:
Dél-alföldi Operatív Program DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
6726 Szeged, Közép fasor 1-3.
Dél-dunántúli Operatív Program Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
7621 Pécs, Mária. 3.
Közép-dunántúli Operatív Program Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.
Közép-magyarországi Operatív Program Pro Regió Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.
1146 Budapest, Hermina út 17.
Észak-alföldi Operatív Program Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ROP KSZ
4028 Debrecen, Simonyi út 14
Észak-magyarországi Operatív Program Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
3525 Miskolc, Széchenyi u. 107.
Pf. 228
Nyugat-dunántúli Operatív Program Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
9700 Szombathely, Kőszegi u. 23.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatok személyes benyújtására nincs lehetőség!
A nyomtatott eredeti példánynak tartalmaznia kell a kitöltő program által generált vonalkódokat és azonosító számokat. A CD/DVD-n a megvalósíthatósági tanulmány elektronikus változata mellett, csak az az XDat fájl szerepelhet, mely alapján az adatlap kinyomtatásra került, illetőleg nyomtatási vonalkódjai/azonosító számai minden oldalon megegyeznek a nyomtatott adatlapon található vonalkódokkal/karakterláncokkal!
Kérjük, hogy a borítékon, csomagoláson és CD/DVD lemezen és tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát a pályázó nevét és címét, a felhívás nevét:
"Belterületi vízrendezés". Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó megfelelő tartalmáról!
Kérjük, ügyeljen rá, hogy a pályázat összefűzve, oldalszámozott tartalomjegyzékkel és megszámozott oldalakkal kerüljön benyújtásra.
Kérjük, a pályázati dokumentáció előlapján jelölje "E"-vel az eredeti példányt és "M"-mel a másolati példányokat. Az előlapokon szerepeljen a pályázati kiírás kódja és a pályázat címe.
A nyomtatott és elektronikus formában benyújtott projekt adatlapban és a csatolt mellékletekben található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt példány tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú projekt adatlap, és a csatolt mellékletek megegyezőségéről a pályázó köteles gondoskodni.
A pályázatok benyújtása az egyes régiókban az alábbi táblázatban szereplő időpontokig lehetséges:.
OP Benyújtás kezdete Benyújtás vége
DAOP 5.2.1. A 2009. július 15. 2009. október 15.
DDOP 5.1.5. B 2009. július 15. 2009.október 15.
ÉAOP 5.1.2. D2 2009. július 15. 2009. október 15.
ÉMOP 3.2.1 C 2009. július 15. 2009. szeptember 20.
KDOP 4.1.1 E 2009. július 15. 2009. október 14.
NyDOP 4.1.1./B 2009. július 15. 2009. október 9.
A pályázatok elbírálása egyszerre történik a beadási határidő lejártát követően.
A benyújtás napja az a nap, amikor a postai bélyegző szerint a pályázatot postára adták.
Honlap: http://www.nfu.hu
 
 


pafi


vissza
Keresés
  
spacer
Hírlevél
Email cím

spacer
 

Keszthely- és környéke Kistérségi Többcélú Társulási Iroda
8360 Keszthely, Kossuth L. u. 42., tel: 83/515-490, fax: 83/515-494,
email: iroda@keszthelytarsulas.hu

© Moksaphoto