Keszthely Kistérségi társulás KKTI
Bókaháza
Esztergályhorváti
Gétye
Gyenesdiás
Karmacs
Keszthely
Sármellék
Szentgyörgyvár
Vállus
Várvölgy
Vindornyafok
Vindornyalak
Vonyarcvashegy
Zalaapáti
Zalaszántó
Zalavár
Összes település
Keszthely Kistérségi társulási Iroda
Keszthely társulásspacerSZSZKspacerValcum Nkft.spacerLeaderspacerKözkincsspacerActive Ageing AT-HUspacerEgyütt könnyebb! BLOGspacerCivilfórumspacer

Ma: Konstantin napja van
-

2019 Május

+
VHKSzCsPSzo
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Ugrás a mai napra

Támogatók

AT-HU.NET

EU REGIONAL POLICY

banner

Kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése / DDOP-2009-5.1.4./A, ÉAOP-2009-5.1.2./B, KDOP-2009-4.1.1/A, KMOP-2009-3.3.1./A, NYDOP-2009-4.1.1./A

printerfriendly

2009. június 7. 17:02:23


Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő: 2009.08.15, 2009.09.01, 2009.09.25, 2009.09.28, 2009.09.30
Érvényes: 2009.09.30
Tárgymutató: szennyvízkezelésének fejlesztése, kistelepülések
Pályázhat: - helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti települési önkormányzatok, (KSH 321)
- a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. CXXXV. törvény szerinti jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások (KSH 364) kizárólag abban az esetben, ha a pályázatban résztvevő (a pályázat keretében szennyvízkezelésbe bevonásra kerülő) települések együttesen sem haladják meg a 2000 LE-et.
A kiíró(k) adatai
 

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ
a
DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM
"Kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése"
ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM
"2000 LE alatti települések szennyvízkezelése"
KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM
"Szennyvízelvezetés és kezelés fejlesztése"
KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM
"2000 LE alatti települések szennyvízkezelése"
NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM
Kistelepülések szennyvízkezelése
c.
pályázati kiíráshoz
Kódszám:
DDOP-2009-5.1.4./A
ÉAOP-2009-5.1.2./B
KDOP-2009-4.1.1/A
KMOP-2009-3.3.1./A
NYDOP-2009-4.1.1./A

A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
A1. Alapvető cél
2000 LE alatti települések települési környezetének fejlesztése a korszerű szennyvízkezelési módszerek elterjesztésével, ezáltal a természeti környezetet terhelő szennyezések csökkentése.
A konstrukció további célja, hogy a fejlesztések révén korszerű, környezetvédelmi-, valamint gazdaságossági szempontból is indokolható műszaki megoldások és kapacitások valósuljanak meg, és hogy a tervezett létesítmények folyamatos szakszerű üzemeltetésének, illetve fenntartásának feltételei hosszútávon biztosítottak legyenek.
A2. Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a 2009-2010. évben (millió Ft)
DDOP 5.1.4./A: 4.415
ÉAOP 5.1.2./B: 3.382
KDOP 4.1.1./A: 3.920
KMOP 3.3.1/A: 0.991
NyDOP 4.1.1./A: 2.480
Összesen: 14.903
Jelen pályázati kiírás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A3. Támogatható pályázatok várható száma
DDOP 5.1.4./A: 10-12
ÉAOP 5.1.2./B: 16
KDOP 4.1.1./A: 11-14
KMOP 3.3.1/A: 4
NyDOP 4.1.1./A: 14
Összesen: 55- 60 db
B. PÁLYÁZÓK KÖRE
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással):
A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló, mindenkor hatályos 25/2002 (II.27.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott agglomerációs településlistákon nem szereplő 2000 Lakos-egyenérték alatti települések körében:
- helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti települési önkormányzatok, (KSH 321)
- a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. CXXXV. törvény szerinti jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások (KSH 364) kizárólag abban az esetben, ha a pályázatban résztvevő (a pályázat keretében szennyvízkezelésbe bevonásra kerülő) települések együttesen sem haladják meg a 2000 LE-et.
Önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként:
- Magyar Közút Nzrt.
- Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
A pályázat benyújtására konzorciumban is van lehetőség, kizárólag abban az esetben, ha a tervezett projektbe bevont települések együttesen sem haladják meg a 2000 LE-et.
Amennyiben a pályázat állami tulajdonú országos közutat is érint, a pályázat előkészítésekor egyeztetni szükséges a vagyonkezelő Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal a megfelelő pályázói kör meghatározása érdekében!
Amennyiben a pályázatban országos közutat érintő engedélyköteles tevékenység található, az 1988. I. tv 29.§ (1) alapján konzorciumi partnerként szükséges bevonni a jogszabály szerinti építtetőt!
C. A PÁLYÁZAT TARTALMA
C1. Támogatható tevékenységek köre
A pályázat/projektjavaslat keretében kizárólag a jelen pontban meghatározott tevékenységekre, továbbá az Általános Feltételek c. dokumentum C1.2 pontjában meghatározott kötelezően megvalósítandó tevékenységekre lehet támogatást igényelni.
Ezeken túlmenően semmilyen egyéb tevékenység nem támogatható.
Az NFÜ által előírt kötelezően megvalósítandó tevékenységekre vonatkozó előírások az Általános feltételek c. dokumentum C1.2 pontjában találhatóak.
C.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek
Támogatás igényelhető a következő tevékenységekre:
- Újonnan építendő (költség- és környezetkímélő) szennyvíztisztítási technológiájú telepek és hozzá kapcsolódó szennyvízgyűjtő, -elvezető rendszerek kiépítése;
- Meglévő szennyvíztisztító telepek kapacitás kihasználtságának növekedését elősegítő szennyvízgyűjtő, és - elvezető rendszerek kiépítése. (2000 LE fölötti agglomerációs besorolású telepekre csak tengelyen történő beszállítással tervezhető);
- Egyedi szennyvízkezelő létesítmények: egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmények, egyedi szennyvíztisztító kisberendezések és egyedi zárt szennyvíztárolók létesítése, kizárólag abban az esetben, amennyiben a település rendelkezik a 174/2003. (X.28.) Korm. rend. 4.§. szerinti Települési Szennyvízkezelési Programmal;
- A települési folyékony hulladékok tengelyen történő szállításához és 2000 LE alatti településeken lévő/létesülő telepek esetében a TFH kezeléséhez kapcsolódó építési munkák, beleértve az előírásoknak megfelelő zárt egyedi/csoportos gyűjtőaknák kiépítését,
- Fentiek optimalizált, kombinált megoldásai jogszabályi előírások, gazdaságossági és környezeti szempontok figyelembe vételével, továbbá
C.1.2 Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek
A pályázat keretében önállóan nem, csak a fenti C1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek:
- Előkészítési tevékenységek (kötelezően előírt előzetes tanulmányok, engedélyezési-, műszaki-, tender és kiviteli tervek készítése),
- A támogatásból létrehozandó létesítmények megközelítéséhez elengedhetetlenül szükséges és indokolt beruházások megvalósítása
- A projekt keretében létrehozott szennyvízcsatorna-hálózat építésével közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózati sávnak az eredetivel azonos minőségi és mennyiségi paraméterekkel történő helyreállítása.
- Szennyvízhálózat rekonstrukciós munkái az elszámolható összköltség 5%-áig
- Próbaüzem
C.1.3 Önállóan nem támogatható kötelezően megvalósítandó tevékenység
A kiírás keretében önállóan nem, csak a C1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
Tájékoztatás és nyilvánosság
A projektgazda a támogatási döntéstől számítva a projekt megvalósítása során az
Általános feltételek c. dokumentumban meghatározott módon 125 millió forint, vagy ennél magasabb támogatási összeg esetén a "Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei" című dokumentumban szereplő III. számú kommunikációs csomagot, 125 millió forintnál alacsonyabb támogatási összeg esetén pedig a IV. számú kommunikációs csomagot köteles megvalósítani.
A projektgazda a projekt megvalósítása során az Arculati Kézikönyvben szereplő "B" típusú hirdetőtáblát, a projektzárást követően pedig "D" típusú emlékeztető táblát köteles elhelyezni a projekt megvalósításának helyszínén/helyszínein.
A kommunikációs tevékenység megkezdése előtt kérjük, vegye fel a kapcsolatot a közreműködő szervezet kommunikációs kollégájával.
A nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek az elszámolható költségek részét képezik.
Projektszintű könyvvizsgálat
Az Általános Feltételek c. dokumentum C1.2 pontjának megfelelően megvalósítandó.
D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK
D.1. Támogatás formája
A Projektgazda működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás).
D.2. Támogatás mértéke
A támogatás mértéke az igényelt támogatás, valamint az összes elszámolható költség hányadosa, százalékos formában kifejezve.
A maximálisan igényelhető támogatási mérték megtartásának ellenőrzése két tizedes jegy pontosságig történik.
E. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
E.1. A pályázatok benyújtásának helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon nyújtható be, mind a papír alapú, mind az elektronikus formában való kitöltésnél. A Projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. A Projekt adatlap papír alapú, nyomtatott változatának minden oldalon egyezően tartalmaznia kell a kitöltő program által generált vonalkódot és az ahhoz kapcsolódó karakterláncokat. A Pályázatot oldalszám-hivatkozásokkal ellátott tartalomjegyzékkel, és folyamatos oldalszámozással ellátott formában szükséges benyújtani.
Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. A pályázat benyújtása, a projekt adatlap kitöltése kizárólag az NFÜ ROP IH által rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a http://www.nfu.hu honlapról.
A pályázatot 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat), valamint további 1 elektronikus példányban (CD/DVD lemezen, .xdat formátumban rögzítve), zárt csomagolásban, postai küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a projekt megvalósítás helyszíne alapján meghatározott régió közreműködő szervezetének alábbi címére kell beküldeni:
Dél-dunántúli Operatív Program Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
7621 Pécs, Mária. 3.
Közép-dunántúli Operatív Program Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.
Közép-magyarországi Operatív Program Pro Regio Közép-magyarországi Regionális
Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Kft.
1146 Budapest, Hermina út 17.
Észak-alföldi Operatív Program Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ROP
KSZ
4028 Debrecen, Simonyi út 14
Észak-magyarországi Operatív Program Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
3525 Miskolc, Széchenyi u. 107.
Pf. 228
Nyugat-dunántúli Operatív Program Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
9700 Szombathely, Kőszegi u. 23.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatok személyes benyújtására nincs lehetőség!
A nyomtatott eredeti példánynak tartalmaznia kell a kitöltő program által generált vonalkódokat és azonosító számokat. A CD/DVD-n a megvalósíthatósági tanulmány elektronikus változata mellett, csak az az XDat fájl szerepelhet, mely alapján az adatlap kinyomtatásra került, illetőleg nyomtatási vonalkódjai/azonosító számai minden oldalon megegyeznek a nyomtatott adatlapon található vonalkódokkal/karakterláncokkal! Kérjük, hogy a borítékon, csomagoláson és CD/DVD lemezen és tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát a pályázó nevét és címét, a felhívás nevét:
"2000 LE alatti települések szennyvízkezelése". Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó megfelelő tartalmáról!
Kérjük, ügyeljen rá, hogy a pályázat összefűzve, oldalszámozott tartalomjegyzékkel és megszámozott oldalakkal kerüljön benyújtásra.
Kérjük, a pályázati dokumentáció előlapján jelölje "E"-vel az eredeti példányt és "M"-mel a másolati példányokat. Az előlapokon szerepeljen a pályázati kiírás kódja és a pályázat címe.
A nyomtatott és elektronikus formában benyújtott projekt adatlapban és a csatolt mellékletekben található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt példány tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú projekt adatlap, és a csatolt mellékletek megegyezőségéről a pályázó köteles gondoskodni.
A pályázatok benyújtása az alábbi időpontok között lehetséges:
OP A benyújtás kezdete A benyújtás legvégső időpontja
DDOP 5.1.4./A 2009. július 15. 2009. augusztus 15.
ÉAOP 5.1.2./B 2009. július 15. 2009. szeptember 30.
KDOP 4.1.1./A 2009. július 15. 2009. szeptember 28.
KMOP 3.3.1/A 2009. július 15. 2009. szeptember 1.
NyDOP 4.1.1./A 2009. július 15. 2009. szeptember 25.
A benyújtás napja az a nap, amikor a postai bélyegző szerint a pályázatot postára adták.
 


 

 

 


pafi


vissza
Keresés
  
spacer
Hírlevél
Email cím

spacer
 

Keszthely- és környéke Kistérségi Többcélú Társulási Iroda
8360 Keszthely, Kossuth L. u. 42., tel: 83/515-490, fax: 83/515-494,
email: iroda@keszthelytarsulas.hu

© Moksaphoto